WA-möte Stockholm

Workaholics Anonymous (WA), en global tolvstegs-organisation, har en svensk grupp som startades i  Stockholm. Se om du känner igen dig och vill ansluta dig! Mer finns nedan om vilka vi är samt när och hur vi möts, men här kan du också ta reda på mer om vår globala organisation.

Arbetsmissbruk tar sig många uttryck, som t ex:

* att vår identitet och självkänsla beror på vad vi gör
* att vara överdrivet aktiva
* att försumma hälsa, relationer och andlighet
* att se allt ur prestationsperspektiv
* arbetsskygghet eller utbrändhet
* förhalande
* uppskjutande av vila och semester
* att vara tvångsmässigt sysselsatt
* oro
* perfektionism
* undvikande av intimitet
* kontrollerande

Känner du igen dig?

WA-möte

Tisdagar kl. 17:30-18:30

OBS! Info inför hösten 2023
Lokalen är uppsagd och de fysiska mötena kommer att ha ett uppehåll. Gruppen har beslutat att under september månad prova att bara använda zoom för mötet.
Tisdagsmötet kommer alltså fortsätta finnas kvar via Zoom (se separat information om zoom.

Hur du deltar

För närvarande sker mötet enbart via Zoom. Mötes-ID är 857 647 3755.
Koden erhålls genom att maila till wastockholm@gmail.com
Du kan även ringa in till mötet på tel.nr         08-50500829. Du anger sedan samma mötes ID som står ovan och därefter koden.
Varmt välkommen!

Det enda villkoret för medlemskap är en ärlig önskan att sluta arbeta tvångs-mässigt. Till dig som vill bli fri, så är du varmt välkommen!